Sterke verhalen in organisatieverandering
Foto: © NO BYLINE
ORGANISATIEVERANdering, gekoppeld aan de verdere ontwikkeling van leiderschap, staat vandaag hoog op de agenda van het management. Geconfronteerd met een toenemende graad van verandering worden organisaties verplicht om hun leiderschapscapaciteit op te drijven en veranderingsprojecten in goede banen te leiden. Dit boek biedt een rijkdom aan voorbeelden over hoe bedrijven werk kunnen maken van het ontwikkelen van hun organisaties. De focus ligt op doelbewust geïnitieerde veranderingsprogramma's.

Binnen het spectrum van de managementboeken is dit boek zeker innovatief te noemen.

Ten eerste is de traditionele normatieve inslag - ,,Wat moeten we doen om succesvol te zijn?'' - grotendeels afwezig. De auteurs, onder wie de hr-goeroe Dave Ulrich, werken met achttien gevalsstudies om best practices in leadership development en organization change te illustreren. De lezer wordt ondergedompeld in case studies die inzicht geven in hoe de zes generieke fases van veranderingsprogramma's doorlopen kunnen worden. Die fases - diagnose (waarom veranderen), assessment (waar staan we nu), het ontwerp van het veranderingsprogramma, de implementatie, de on the job-ondersteuning en de evaluatie - vormen de impliciete structuur van het boek.

Ten tweede hoeft dit boek niet vana totz gelezen te worden. De cases kunnen zonder probleem los van elkaar doorgenomen worden, wat de lezer toelaat te ,,shoppen'' volgens zijn eigen noden. Binnen de zes fases wordt een veelheid aan thema's besproken, zoals de aanpak van management development-programma's, de implementatie van op maat gemaakte coachingprogramma's, de afstemmingsproblematiek tussen leadership development en businessstrategie, employer branding en implementatie van de lerende organisatie. Het is met andere woorden een echt werkboek. De duiding en interpretatie van de cases wordt gerealiseerd aan de hand van een kort inleidend en eerder conceptueel hoofdstuk en een epiloog die de best practices samenvat zonder storend normatief te worden.

De variëteit in de besproken cases en industrieën is een derde reden om dit boek innovatief te noemen. Naast de grote, bekende bedrijven zoals GE Capital, Honeywell, Intel en Hewlett-Packard, wordt ook een zevental ,,kleinere'' spelers besproken en geanalyseerd. Ook de spreiding over een groot aantal industrieën (IT, gezondheidszorg, finance, chemische industrie, opleiding...) maakt dit boek bijzonder interessant en toegankelijk voor meerdere lezers.

Een minpunt is het feit dat de lezer enkel het goede nieuws en de successen in de casestudies te lezen krijgt, wat waarschijnlijk niet helemaal overeenkomt met de realiteit. Toch ben ik er wel van overtuigd dat het boek de nodige inspiratie kan bieden aan de manager die op zoek is naar de verdere duiding en verrijking van de eigen veranderingsprojecten.

Gegeven de problematiek zullen ook hr-managers, hr-consultants en vormingsverantwoordelijken de rijkdom van dit boek appreciëren.Quotering:Carter, L., Ulrich, D. & Goldsmith M. (editors) (2005), ,,Best Practice in Leadership Development and Organization Change'', Pfeiffer, CA: San Fransisco, 475blz. ISBN 0-7879-7625-3.Koen Vandenbempt is executive professor (UAMS) en verbonden aan het departement management van de Universiteit Antwerpen.= slecht

= zwak

= goed

= zeer goed

= uitstekend