Impact crisis kleiner door sociaal vangnet

Als de economie in crisis zit, hebben overheid, bevolking én bedrijven baat bij een sterke sociale zekerheid.

De gekende roep naar decent work (waardig werk) moet volgens de christelijke arbeidersbeweging ACW aangevuld worden met die naar decent life (waardig leven) en een wereldwijde uitbouw van sociale beschermingsnormen ...