Kasteelstraat

De rooi- en onteigeningsplannen voor de (her)aanleg van de Kasteelstraat, vanaf de grens met Peizegem tot de Kalkenstraat, kregen groen licht. Schepen Geert Hermans schat dat de werken in het voorjaar 2011 zullen straten. Tijdens de volgende beleidsperiode volgen nog twee fases van herinrichting.