OCMW keurt plan voor rusthuis goed

De OCMW-raad van Overijse heeft de plannen voor het nieuwe rusthuis goedgekeurd. Het nieuwe rusthuis komt op de plaats van het bestaande. De residenten moeten tijdens de afbraak- en bouwwerken naar een tijdelijk rusthuis. Dat vond men in een deel van het leegstaande klooster aan de Drogenberg. Voor de zwaar zorgbehoevenden plaatst men men prefabpaviljoenen in het kloosterpark.

OCMW-voorzitter Inge Lenseclaes (OV2002) verwacht in elk geval dat het huidige rusthuis in september van volgend jaar kan worden afgebroken ...