Zoneringsplan

De gemeenteraad keurde het definitieve zoneringsplan goed. Bij de meeste woningen zal het afvalwater afgevoerd worden naar het bestaande zuiveringsstation Beversluis. De andere woningen zullen door het gemeentebestuur worden aangesloten op een individuele installatie. (ggh)