Wedstrijd

Om de nieuw te bouwen residentie aan het Kerkplein een passende naam te geven, lanceert het stadsbestuur een ideeënwedstrijd. Voorstellen voor een naam met een korte verantwoording dienen schriftelijk ingediend bij het stadsbestuur van Beringen, dienst grondbeleid, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen. (pbvm)