Schoolomgeving

Het project veilige schoolomgeving wordt op 18 december besproken door de provinciale auditcommissie (PAC). Vervolgens moeten de bevoegde kabinetten en de inspectie van Financiën het dossier goedkeuren. Het gemeentelijk aandeel in de werken is net geen miljoen euro. De werken starten in 2009. (pmm)