Over daders en verdachten, anekdotes en structuur

Is het voor de verklaring van criminaliteit belangrijk te kijken naar cultuur en afkomst, of moet je het structureler aanpakken? MARC HOOGHE en BRAM VANHOUTTE verdedigen hun analyse tegen de aantijgingen van Marion van San.

Elk bericht over criminaliteit en allochtonen roept heel wat reacties op en het viel dan ook te verwachten dat dit ook het geval zou zijn voor onze studie over de spreiding van criminaliteit in België ...
Aangeboden door onze partners

Niet te missen