de impact van menselijk kapitaal
Foto: © NO BYLINE
In de huidige 'war for talent' moeten bedrijven zich realiseren dat beslissingen met betrekking tot talent een significante strategische impact kunnen hebben. Het boek Beyond HR: The New Science of Human Capital beschrijft hoe de HR-sector zich niet langer kan ontwikkelen door zich louter te focussen op HR-praktijken en dienstverlening, maar veeleer door zich te enten op HR-beslissingen met betrekking tot menselijk kapitaal. De term 'talentship' wordt geïntroduceerd om die nieuwe focus te benoemen. Talentship verhoudt zich tot HR zoals finance tot accounting of zoals marketing tot sales.

De focus van HRM moet weg van controle en loutere dienstverlening, maar moet zich richten op beslissingen met betrekking tot strategisch talent binnen de organisatie. Dat vormt de kernboodschap van Boudreau en Ramstad in hun lijvig boek. Sinds Ulrich (1997) zijn de belangrijkste rollen van HRM bekend: strategisch partner, veranderingsagent, administratief expert, peoplemanager. Wil HR zich meer profileren als een strategische businesspartner, stellen Bourdreau en Ramstad, dan zal de missie van HR eruit moeten bestaan het succes van de organisatie te verhogen door de kwaliteit van het beslissingsproces met betrekking tot werknemers te optimaliseren.

De volgende vragen zijn relevant voor het beslissingsproces met betrekking tot talent binnen organisaties vandaag:

Weten we als organisatie wie onze spiltalenten zijn? Welke zijn onze low-impact talent pools en welke onze high-impact talent pools? Differentiëren we onze investeringen voldoende naargelang van dat onderscheid in menselijk kapitaal?

Op welk punt kunnen we het verschil maken met onze concurrenten qua talent? Als we onze strategie zouden wijzigen, welke pool van talenten zou dan het meest ingrijpend moeten wijzigen?Om op deze en andere vragen een antwoord te vinden, biedt het boek een logisch discussie- en beslissingsschema -het zogenaamde 'HC Bridge Framework'. Dat schema is opgebouwd rond drie ankerpunten: impact, effectiviteit en efficiëntie. De impactanalyse behelst het vinden van kritische ankerpunten in de strategie en het verbinden of organiseren van organisatie- en talentperformantie met of volgens deze ankerpunten. De effectiviteitsanalyse gaat om het optimaliseren van beleid en praktijken met het oog op het verhogen van organisatie- en talentperformantie. De efficiëntieanalyse gaat om de investeringen en de voorwaarden waaronder dat allemaal gebeurt. Telkens aan de hand van verschillende cases -Boeing, Disney, SAS- worden die analyse- en beslissingsfasen rijkelijk gedocumenteerd en geconcretiseerd.

De benaderingswijze van het boek is verfrissend, maar niet zo nieuw als de auteurs willen laten vermoeden. Oude(re) ideeën uit de HRM-literatuur -de nood aan verticale fit tussen HRM en strategie, HRM in twee snelheden voor kern- versus periferiemedewerkers, het belang van menselijk kapitaal voor waardecreatie en het meten van de HRM-bijdrage aan performantie- vinden hun weerslag terug in het boek, weliswaar met een nieuw talentkleedje aan, maar minder fundamenteel vernieuwend dan wordt voorgesteld. Het boek moet het dan ook vooral hebben van het aanreiken van zijn pertinente vragen en een kritisch discussiekader. Op zich de moeite waard en wie weet, biedt het boek net dat steuntje in de rug voor diegenen die zich vanuit HR strategisch sterker willen profileren.

Baudreau J. W.& Ramstad P.M., 'Beyond HR: The New Science of Human Capital'. Harvard Business School Press, 2007. ISDN 978-1422104156.

Peggy De Prins is docent en academisch verantwoordelijke Mens en Organisatie/Master in Personeelswetenschappen aan de UAMS en assistent aan de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

www.standaard.biz/boekenonderzoek

:uitstekend /:zeer goed/:goed

:zwak/:slecht