Het aanhoudend hoge jobaanbod en het dalende aantal kandidaat-werkzoekenden hebben de kansen op werk voor lager geschoolde werklozen flink doen stijgen. Dat blijkt uit de jaarcijfers voor 2007 van de VDAB.

De groep van Vlaamse werklozen die 'lagere studies' hebben gedaan - lager onderwijs of diploma tweede graad secundair - is in 2007 met 11,4 procent gedaald.

Dat is nauwelijks minder dan de daling van de werkloosheid bij werkzoekenden met een diploma hoger onderwijs (hogeschool of universiteit): min 12,2 procent.

Bij de hoger geschoolde werklozen valt een merkwaardig verschil op tussen de niet-universitaire masters - werkloosheid min 24,4 procent - en de universitaire schoolverlaters: werkloosheid min 6,6 procent.

Jongeren die een middenstandsopleiding hebben gevolgd, halen een erg goede score op de arbeidsmarkt. In die groep is het aantal werklozen vorig jaar gezakt van 4.903 tot 4.092, een daling met 16,5 procent.

De relatief goede prestatie van de lager geschoolde werklozen mag niet doen vergeten dat die groep vele malen groter blijft dan die van de hoger geschoolde werklozen: bijna 90.000 tegen 25.000. (jir)