VW Vorst duikt op in werkloosheid
Vorig jaar is de werkloosheid sterker gedaald bij de vrouwen dan bij de mannen.Pol De Wilde
Foto: © Pol De Wilde - Corelio
De daling van de werkloosheidscijfers was vorig jaar beduidend lager in drie regio's -Aalst, Halle-Vilvoorde en Sint-Niklaas- waar een grote groep ex-werknemers van VW Vorst woont.

arbeid

van onze redacteurVlaanderen sloot het jaar 2007 af met 171.297 niet-werkende werkzoekenden, onder wie 136.617 uitkeringsgerechtigde werklozen, 11.187 jonge schoolverlaters en 11.711 vrij ingeschreven werkzoekenden (zonder uitkering).

Eind 2007 waren er volgens de arbeidsdienst VDAB 23.299 of 12procent minder 'Vlaamse' werklozen dan een jaar voordien, eind 2006. De daling was het grootst bij de schoolverlaters, met meer dan 21procent.

Bij de vrij ingeschreven werkzoekenden daarentegen was er een opmerkelijke toename met 5,1 procent. De verklaring ligt volgens het kabinet van de Vlaamse minister van Werk, Frank Vandenbroucke (SP.A), in de oprichting van de speciale hertewerkstellingscellen bij enkele grote bedrijven in herstructurering, zoals bij Volkswagen Vorst. Het gaat bijvoorbeeld om ex-werknemers van VW die nog geen nieuwe baan hebben gevonden, die evenmin een werkloosheidsuitkering krijgen (omdat hun opzegperiode nog loopt), maar die wel reeds als werkzoekende bij de VDAB zijn ingeschreven.

De daling van de werkloosheid was in 2007 sterker bij de vrouwen (min 13,9 procent) dan bij de mannen (min 9,7). En naast de daling van de werkloosheid bij de jongeren is er ook de doorzetting van de hoopgevende trend uit de voorbije maanden dat het aantal werkloze 50-plussers daalt, met 3,1 procent op jaarbasis, tot 45.383.

De werkloosheidscijfers in Vlaanderen zijn de laagste sinds het jaar 2000 (zie grafiek). Toen waren er nog minder werklozen dan nu, op het einde van een jarenlange conjunctuurhausse. Maar vanaf het najaar van 2001 -met de terreuraanslagen in New York en de daaropvolgende economische terugval- zouden de werkloosheidscijfers weer stijgen, tot een piek van 237.000 werklozen eind 2004.

Drie jaar later zijn er in Vlaanderen 65.920 minder werklozen, een daling van 27,7 procent.

De grootste daling van het afgelopen jaar was weggelegd voor de provincie Limburg: min 17,4 procent. Ook in Antwerpen lag de daling (12,1 procent) boven het Vlaamse gemiddelde.

Iets minder goed verging het de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, met een daling van respectievelijk 9 en 10,9 procent. Het kabinet-Vandenbroucke verwijst ook hier naar de impact van de afdankingen bij VW Vorst, die vooral werknemers trof in de regio's Aalst, Halle-Vilvoorde en Sint-Niklaas. In Aalst-Oudenaarde ging de werkloosheid met slechts 4,2procent omlaag, het laagste cijfer in Vlaanderen.