De val van de psychoanalyse

Kritiek op de psychoanalyse laat haar verdedigers nooit onberoerd. Stijn Vanheule gaf in deze krant onbedoeld een illustratie van de wijze waarop ze feitelijk functioneert: ze biedt een denkkader dat alles begrijpelijk kan maken (DS 10 december). Slavoj Zizek begrijpt politiek met behulp van lacaniaanse concepten, Franse psychoanalytici begrijpen autisten met de theorieën van Freud, fotograaf Michiel Hendryckx begrijpt er het eigen verleden mee. Iedereen kan moeiteloos enkele psychoanalytische concepten toepassen. Bovendien denken velen – ten onrechte – dat ze aan psychoanalyse doen zodra ze nadenken over wat hen ooit parten heeft gespeeld. Aan Freud valt blijkbaar niet te ontkomen.

Het zou bijna verbazend zijn als psychoanalytici er niet in zouden slagen om een illusie van zelfbegrip te creëren. Wij zijn verslaafd aan zelfbegrip en als de religieuze of ideologische denkkaders ...

Niet te missen