Persoonlijke aanval

Gaat het nu over fijn stof, asbest, huidkanker, borstkanker screening, klimaatopwarming of straling, steevast vinden wij een reactie terug van Luc Bonneux, die zichzelf omschrijft als grootmeester in alle domeinen van de wetenschap (DS 2 november). Zonder enige schroom en zonder respect kiest hij resoluut voor de persoonlijke aanval en veroordeelt hij iedere professor, geleerde of milieuorganisatie die het met zijn standpunten niet eens is. De insinuatie dat deze professoren onverantwoordelijke praatjesmakers zijn, op zoek naar aandacht en geld is een brug te ver en is een rechtstreekse aantasting op de eer en persoonlijke sfeer van deze academici.

Maar niet alleen veroordeelt hij de professoren die waarschuwen voor de straling, hij veroordeelt ook onrechtstreeks ons hoogste gezondheidsorgaan, met name de Hoge Gezondheidsraad. In hun advies (februari ...

Niet te missen