Gratis nadars

Bert Doise (Gemeentebelangen) had nog maar net de eed afgelegd als nieuw gemeenteraadslid en hij stelde al meteen een vraag over het verhuren van gemeentelijk materiaal. Omdat er nogal nonchalant wordt omgesprongen met de aanvragen en met het terugbrengen van het materiaal, wordt dat nu strikter gereglementeerd. Wie te laat aanvraagt of terugbrengt, zal moeten betalen. Als organisator van de Belcanto Classic wou Bert weten of er voor het huren van nadars betaald zal moeten worden. Burgemeester Bernard Heens (CD&V) antwoordde dat dit niet onder datzelfde reglement valt, omdat nadars geleverd worden in opvolging van het politiereglement en dus onder het hoofdstuk ‘veiligheid' vallen.