Tien procent van werkende Brusselaars is arm

In Vlaanderen leeft één werknemer op de 40 onder de armoedegrens. In Brussel geldt dat voor één werknemer op de tien.

Het fenomeen van de working poor of 'werkende armen' bestaat ook in ons land. Het gaat om mensen die een baan hebben, maar toch te weinig verdienen om boven de armoedegrens te blijven.Die grens is (internationaal ...

Niet te missen