Internaten

Ludo Sannen (SP.A) brak hier vorige week (DS 30 mei) een lans voor meer investeringen in en meer overheidssteun aan de internaten. Hij schoof het internaat naar voren als een goede vorm van opvoedingsondersteuning in onze samenleving waarin 'opvoeden' een probleem geworden is én een uitdaging die veel ouders alleen niet meer aankunnen. Sannen maakte een goede analyse, maar wij willen toch twee belangrijke aanvullingen geven bij zijn betoog: onze internaten hebben een zeer sterke traditie inzake studiebegeleiding, maar het zijn géén instellingen voor bijzondere jeugdzorg, laat staan heropvoedingsinstellingen.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen