Waternet

TMVW zal het waterbedelingsnet in Schuurlo uitbreiden ter hoogte van woning nummer 13. De bewoners worden tijdig op de hoogte gebracht van de werken en de hinder zal tot een minimum worden beperkt. De gemeente zal na afloop controleren of het openbaar domein volgens de regels van de kunst is hersteld.