Fortis-top confronteert boze klanten en beleggers
Foto: © Bert Van Den Broucke
De Fortis-top geeft aandeelhouders en klanten deze week tekst en uitleg bij het omstreden kapitaalplan van 26 juni. Wordt het een confrontatie, of een nutteloze praatbarak?

Vanavond vindt in Amsterdam de eerste van drie 'informatiesessies' plaats die Fortis organiseert in een poging om de vertrouwenscrisis bij klanten en aandeelhouders in te dijken. Voorzitter Maurice Lippens en ceo Herman Verwilst komen er vragen beantwoorden.

Die informatiesessies zijn het antwoord van Fortis op de eis van een aantal belangenbehartigers van (kleine) aandeelhouders in België en Nederland, die de bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering eisen. De Belgische verenigingen Deminor, Test-Aankoop en de Nederlandse Vereniging voor Effectenbezitters (VEB) hebben daarvoor zelfs de handen in elkaar geslagen. Wanneer ze erin slagen 10 procent van de uitstaande aandelen van Fortis te mobiliseren, kunnen ze zo'n buitengewone algemene vergadering wettelijk afdwingen.

Het verschil met de 'informatiesessies' die Fortis organiseert, is uiteraard dat op een buitengewone algemene vergadering de raad van bestuur en het management formeel ter verantwoording geroepen kunnen worden via, bijvoorbeeld, een vertrouwensstemming, en dat de aandeelhouders er beslissingen kunnen afdwingen. De informatievergaderingen daarentegen, zijn zuivere public relations-oefeningen. In het ergste geval een praatbarak waar boze 'belanghebbenden' eens flink hun hart kunnen luchten, waarna alles bij het oude kan blijven.

De klanten en de aandeelhouders van Fortis blijken niet echt storm te lopen voor de informatievergaderingen - midden vorige week hadden zich voor de drie sessies samen nog maar iets meer dan 600 aanwezigen gemeld. Maar toch belooft alvast de eerste vergadering vanavond in Amsterdam potentieel enkele pittige discussies in petto te hebben. Want ook al blijft de VEB ijveren voor het bijeenroepen van een aandeelhoudersvergadering, toch gaat ze vanavond de bijeenkomst in Amsterdam bijwonen. Ze trekt ernaartoe met een tienpuntenplan, waarmee Fortis 'een begin kan maken van het vertrouwensherstel'.

Dat tienpuntenplan geeft een goed overzicht van de verzuchtingen van de kleine aandeelhouders, en van de thema's die ze later deze week dus allicht ook in Brussel zullen voorleggen aan het topduo van Fortis. Zo vraagt de VEB duidelijkere en snellere communicatie van Fortis over de effecten van de kredietcrisis en de risico's in de kredietportefeuille, maar ook over de ontwikkelingen van de activiteiten en de integratie van ABN Amro.

Pittige vragen zullen er allicht ook komen over de positie en de verantwoordelijkheid van voorzitter Lippens en over de wijzigingen in het management die Fortis al doorgevoerd heeft. Zo vraagt de VEB dat er eerlijk gecommuniceerd wordt over het vertrek van toplui: 'De communicatie rond het vertrek van (ceo) Jean-Paul Votron en (cfo) Gilbert Mittler is een voorbeeld van hoe het niet moet', luidt het. Ook een concrete tijdsplanning rond de opvolging van Verwilst, die vorige maand 'tijdelijk' als ceo is benoemd, is gewenst. Nog op managementniveau pleit de VEB voor de benoeming van een echte nieuwe cfo, in opvolging van Mittler. Volgens de VEB is het essentieel dat er op het hoogste managementniveau voldoende financiële expertise aanwezig is.

Heikele vragen zullen er ook zijn over het beloningsbeleid van Fortis, en met name over de vertrekregeling van Mittler en de ontslagregeling waarop Verwilst eventueel recht zou hebben. Maar ook de criteria voor de variabele vergoeding en voor het toekennen van bonussen moeten verduidelijkt worden, vindt de VEB.

Ten slotte pleit de VEB ook nog voor aanpassingen in de structuur en de 'governance' van Fortis. Vooral in Nederland wekt de dure dubbele structuur van Fortis - met dubbele aandeelhoudersvergaderingen, dubbele hoofdzetels en dubbele statuten - steeds meer ergernis. De VEB wil ook dat de aandeelhouders meer greep krijgen op de benoeming van het topmanagement, dat de onafhankelijkheid van de niet-uitvoerende bestuurders vergroot wordt, en dat het toezicht op de uitvoerende bestuurders versterkt wordt. (kdr)

De informatiesessies vinden plaats vanavond in de ACF Hal in Amsterdam en op 20 augustus (Nederlandstalig) en 21 augustus (Franstalig) in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, telkens van 18 tot 22 uur. Registreren is verplicht en kan via de website www.uwvragen.fortis.be