MEERWERKEN

Voor de verbeteringswerken aan landbouwwegen en aanhorigheden (dossier Lobelle/De Vriese) moesten tijdens de gemeenteraad heel wat meerwerken goedgekeurd worden. Raadslid Guido Berten (CD&V) vond die bedragen hoog en vroeg om in de toekomst de ramingen wat nauwkeuriger te maken. 'In het bestek stond voor een bepaalde post bijvoorbeeld het uitgraven van 35 m3 grond, in de afrekening blijken er dat 240 m3 te zijn. Zoiets kan toch niet', aldus Berten. (ahp)