Opslag

De gemeentesecretaris kan rekenen op een hogere jaarwedde. De nieuwe weddeschaal werd door de gemeenteraad vastgesteld.

Sinds vorig jaar telt de gemeente meer dan tweeduizend inwoners. Daardoor ...