RAMEN STORMMEEUW

Met de ramen van de cafetaria van de sporthal de Stormmeeuw zijn er al geruime tijd problemen. De profielen zijn vervormd, elastische voegen en loodslabben zijn stuk waardoor er waterinfiltratie is. De ramen zullen nu op korte termijn worden vervangen. Omdat de overige ramen van de sporthal ook sterk verouderd zijn worden die nu ook vervangen. De klus wordt geraamd op 55.000 euro. (nm)