SANERINGSPLAN

De gemeente gaat een saneringsplan opmaken voor de collectieve en individuele waterzuivering. In dit plan wordt nagegaan of in de deelgemeenten de afgelegen woningen kunnen aangesloten worden op het rioleringsnet of een eigen waterzuivering wordt aangelegd. Het gaat om zo'n 350 woningen waarvoor de gemeente een oplossing moet zoeken. (nm)