Misnoegd

Tijdens de officiële receptie naar aanleiding van de op rust stelling van wijkinspecteur Paul Brouckaert, bleken nogal wat 'bekende koppen' te ontbreken. Blijkbaar werd drastisch geknipt in de gastenlijst zonder medeweten van de betrokkenen. Dit leidde tot 'fluisterend gemor' bij heel wat aanwezigen. (dbm)