'Thomas Nicolaas De Kleine' te vondeling gelegd

In de vondelingenschuif van de Antwerpse vzw Moeders voor Moeders in Borgerhout is zaterdag een baby aangetroffen. Het ging om een jongetje van vijf à zes dagen oud. Het kind kreeg de naam Thomas Nicolaas De Kleine. OCMW-voorzitster Monica De Coninck is volgens de gangbare procedures aangesteld als voogd.

De baby bracht het weekend door bij vrijwilligers van de vzw. Gisteren werd Thomas overgebracht naar het Antwerpse kinderhome Good Engels. Daar blijft hij tot een pleeggezin is gevonden.Het is de eerste ...