De vermogenswinstbijdrage

Belgen betalen veel belastingen op arbeid (56procent) en weinig op vermogen (20procent), maar de vermogenswinstbijdrage moet het evenwicht herstellen. Daardoor zou de belasting op arbeid kunnen worden verlaagd. Dat laatste kan op twee manieren gebeuren: door een verlaging van de sociale bijdragen door te voeren (een maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid) of een verhoging van de belastingvrije som (een maatregel ter bevordering van de koopkracht). Naargelang de economische situatie kan tussen de twee worden gekozen.

Concreet wil de SP.A aan elk vermogen -met uitzondering van de eigen woning, met een plafond tot 400.000 euro en een heffingsvrije som van 50.000 euro (per partner) en 2.000 euro (per kind)- een notioneel ...