Energiefonds

De gemeente sluit een overeenkomst met Igemo over het energiefonds. Doel is minderbedeelden de kans geven hun woning energievriendelijker te maken. Concreet kunnen ze een lening krijgen tegen een lage intrestvoet. Door de energiebesparing kan men de intresten makkelijk terugbetalen. De gemeente moet zich wel borg stellen. Sint-Amands is de enige Klein-Brabantse gemeente die voor deze aanpak kiest. (mss)