Buurgemeenten willen samen in politiezone blijven

De 65Oost-Vlaamse burgemeesters komen op vrijdag 9mei samen om een hervorming door te voeren voor de brandweerdiensten.

Nu al is duidelijk dat nagenoeg alle gemeentebesturen, met uitzondering van de stad Gent, de zes bestaande hulpverleningszones willen behouden. Omdat er ook een intentie bestaat om de grenzen van de politiezones ...

Niet te missen