Gerechtelijke onteigening voor Doortocht Schorisse

De eigenaar van een groot perceel grond in de Hofveldstraat in Schorisse weigert zijn fiat te geven voor een ondergrondse grondinneming achteraan zijn eigendom. Die is nodig voor de aanleg van een parallelle riolering achteraan de onpare huisnummer. Om de timing van de dorpskernvernieuwing niet in het gedrang te brengen leidt het gemeentebestuur een gerechtelijke onteigening voor algemeen nut bij hoogdringendheid in. 'Het afvalwater lozen via de voorzijde van de huizen is niet haalbaar. Daarom werd beslist op kosten van de gemeente een parallelriolering te laten aanleggen achteraan de woningen. Omdat de eigenaar blijft weigeren, kiezen we een gerechtelijke procedure', zegt burgemeester Thienpont. (fo)