Dienst huisvesting wordt woondienst

De dienst huisvesting verhuist in de tweede helft van juni van het stadhuis naar de Zuidstraat 15. Door de verhuizing zal de stadsdienst meer ruimte hebben en dat heeft ook een goede invloed op de dienstverlening. Onder meer de toegankelijkheid en klantvriendelijkheid worden beter. Op het nieuwe adres zullen de gezamenlijke dienstverlening van de huidige dienst huisvesting, het sociaal verhuurkantoor en het adviespunt Huurdersbond worden geconcentreerd in één loket. Vanaf de verhuizing zal de huidige dienst huisvesting definitief woondienst heten. (hwr)