Interpellatie

De VLD Open-oppositie interpelleert vier keer tijdens de gemeenteraad van donderdag 24 april. Over een voorlopige herstelling van de Statiestraat en over de infovergaderingen bij werkzaamheden (Philippe Van Steenberghe), over de omschrijving van goede ruimtelijke ordening (Herman De Vos) en over de aanplant van een speelbos (Sophie Delaere). (jrz)