NOTULEN

Ook de goedgekeurde notulen van het schepencollege kunnen vanaf 1 april digitaal worden bezorgd. De notulen van de gemeenteraad staan op de gemeentelijke website. (osw)