HOLDINGS

André Leysen en Deutsche Bank begraven strijdbijlGebema (de ex-Gevaertgroep) en Deutsche Bank hebben een akkoord buiten de rechtbank bereikt over het faillissement van de Duitse bouwgroep Philip Holzmann. Dat bouwconcern ging in 1999 over de kop, goed een jaar nadat de Belgische investeringsmaatschappij Gevaert van André Leysen ruim 200 miljoen euro had geïnvesteerd in het bouwconcern en daardoor grootste aandeelhouder was geworden. Na het faillissement stapte Gevaert begin 2000 naar de rechtbank om de volledige investering terug te eisen van Deutsche Bank. Volgens Gevaert hadden Holzmann en zijn grootste aandeelhouder, Deutsche Bank, de financiële toestand van de bouwgroep opgefleurd toen ze in 1998 op zoek gingen naar nieuw kapitaal.

KBC meldde gisteren dat overeengekomen is om het stilzwijgen te bewaren over de details van de minnelijke schikking. De bankverzekeringsgroep voegde er wel aan toe dat het akkoord geen materiële impact heeft op de jaarwinst. KBC haalde in 2002 Gevaert van de beurs. (pse)

TELECOM

Europa ruziet met BIPT

Er lijkt een conflict in de maak tussen de Europese Commissie en de Belgische telecomregulator, het BIPT. Dat meldt het vakblad ITProfessional.

Het twistpunt is een sms'je dat Mobistar stuurde aan zijn klanten om de nieuwe roamingtarieven aan te kondigen. In het sms'je had Mobistar niet expliciet melding gemaakt van de mogelijkheid om al vroeger dan de deadline in september op het gunstige tarief over te stappen (DS 5oktober). De Europese Commissie vond dat dat moest en gaf het BIPT opdracht de zaak te onderzoeken. Als Mobistar geen sanctie krijgt, dreigt Europa een gerechtelijke procedure te beginnen tegen de Belgische staat. Maar het BIPT zegt geen redenen te zien om Mobistar een straf op te leggen. (wdp)

Test-Aankoop sceptisch over tariefsimulator

De consumentenorganisatie Test-Aankoop reageerde gisteren sceptisch op het nieuws dat telecomoperatoren vanaf volgend jaar het belprofiel van hun klanten op de factuur moeten meedelen.

Die informatie zullen consumenten kunnen gebruiken om de tarieven te vergelijken op een nieuwe online simulator (DS 5oktober). Volgens telecomspecialist Nico De Bie van Test-Aankoop komt die verplichting niet alleen veel te laat -ze was al opgenomen in de telecomwet van 2005- maar zal ze ook een slag in het water zijn.

'De operatoren zullen bijvoorbeeld wel vermelden hoe vaak je hebt gebeld naar mobiele nummers, maar niet naar welke operatoren. Terwijl dat wel degelijk invloed heeft op de eindfactuur.' (wdp)

ENERGIE

Air Energy heeft vergunning voor windenergiepark

Het op Alternext genoteerde windenergiebedrijf Air Energy heeft een vergunning gekregen voor de bouw van vier windturbines langs de autosnelweg E411 op het grondgebied van Eghezée en La Bruyère. Tegen eind 2008 moeten deze windmolens stroom produceren. Dat brengt dan de productiecapaciteit van AirEnergy op 78,5 megawatt. (pse)

SCHOONMAAK

Cleaningboy uit Kortrijk in Nederlandse handen

KORTRIJK Het schoonmaakbedrijf Cleaningboy en het dienstenchequebedrijf Cleaningboy Home Service uit Marke gaan over in Nederlandse handen. 'De overname is de beste garantie op verdere groei', motiveert zaakvoerder hans Dejonckheere. 'Ook in de schoonmaaksector dringt schaalvergroting zich op.' Voor de 42medewerkers van Cleaningboy en de 76werknemers van Cleaningboy Home Service verandert er niets. (belga)

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig