Vonkel: een inloophuis voor mensen met vragen over sterven,rouw, zelfdodingsgedachten en euthanasie

Een luisterend huis

Mensen kunnen terecht bij Vonkel met vragen rond sterven en rouw, maar ook rond patiëntenrechten en euthanasie. Goed opgeleide vrijwilligers bieden een luisterend oor, informeren en documenteren, en verwijzen desgewenst door. Naar Leif bijvoorbeeld (voluit: het LevensEinde InformatieForum): daaraan zijn artsen verbonden die onder meer steun en advies geven bij euthanasieverzoeken. Psychiater Lieve Thienpont en jurist Tony Van Loon zijn medeoprichters van Vonkel. Euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden ligt gevoelig, beamen ze. Er bestaan veel misverstanden en vooroordelen rond. Tijd om de weg vrij te maken voor een sereen en genuanceerd debat.

Het misverstand: de wet laat het niet toeLieve Thienpont: ‘De reguliere zorg — met name nogal wat katholieke ziekenhuizen — schrijft vaak in haar deontologie dat euthanasie niet kan. Wettelijk kan het ...
Aangeboden door onze partners

Niet te missen