West-Vlaanderen wil minder geurhinder

Het West-Vlaamse provinciebestuur start een demonstratieproject om de emissie van ammonium in varkensstallen te reduceren. Het bestuur wil daarmee bijdragen tot het goede nabuurschap tussen varkensbedrijven en de andere bewoners op het platteland. De ammoniumuitstoot kan geurhinder opleveren en de kwaliteit van regen- en diepgrondwater omlaag halen.

Het tweejarige project van het West-Vlaamse provinciebestuur zal onder meer de emissiereductie ...