Milieubelasting

De milieubelasting vervangt de vroegere huisvuilbelasting en bedraagt 62 euro per jaar. Iedereen die in de gemeente woont of er een tweede verblijf heeft, moet ze betalen. Ook zelfstandigen, bedrijven, beoefenaars van vrije beroepen, bejaardeninstellingen, kloosters en onderwijsinstellingen moeten die belasting betalen. (dwc)

Niet te missen