Klimaat

Het groene gemeenteraadslid Robert De Lille (IC) vroeg op de laatste gemeenteraad een lokale unie op te richten voor het klimaat. De gemeenteraad ging daar niet op in maar de gemeente nam wel de beslissing om de uitstoot van CO2 binnen de gemeente te verminderen voor zover dat binnen het budget haalbaar is. (jhw)

Niet te missen