Kadaster

De Heemkring Opwijk-Mazenzele plaatste de gegevens van de 19de-eeuwse kadasterkaart P.C.Popp van Mazenzele op haar internetsite. De gegevens omvatten het nummer van elk perceel, de oppervlakte per perceel en per eigenaar, het belastbaar inkomen per oppervlakte en de namen, het beroep en de woonplaats van eigenaars en vruchtgebruikers. Surfen naar heemkringopwijk.be/fr/bronnenbestanden.htm. (ego)

Niet te missen