Landelijke Gilden willen landbouwgrond niet opgeven

De Landelijke Gilden van Geel zijn niet te spreken over de manier waarop de overheid de zone Liessel, aaneengesloten landbouwgrond, wil omvormen tot bedrijventerrein.

'We vinden dat de komst van dit regionaal bedrijventerrein eerst moet worden getoetst aan een milieu-effectenrapport', zegt voorzitter Ludo Vansant. 'Zoals het plan nu voorligt, wordt niet de minste rekening ...