Pact

De gemeente treedt toe tot het lokale pact met de Vlaamse regering. Dat houdt in dat Vlaanderen maximaal 100euro per inwoner aan schulden van de gemeente en het OCMW overneemt. Voor Baarle-Hertog komt dat neer op een maximum bedrag van 233.600euro. (ram)