Mijn moage kierdege!

Vroeger oasek noar Parijs geinge kostek de lichtstad nie verloaten zoender een bezoekske gebrocht te hên an Monmartre. 'k Liet er mij 't zelfs uunt koentrefeiten en uitknippen als een zwart silhouetsje. De loatste joaren bennik niemier zuu zot van de place du Tertre. 't Lijkt ien grute muizevalle veur toeristen, het woord kunst es vervange deur kitsch . 't Begint alle twie mee een K moar doar es toens uuk alles mee gezeid. 'k Peize da Toulouze Lautrec hem al mier dan iene kier in zijn graf omgekierd hee.

<br>fvv<br>

fvv
© Frederiek Vande Velde
K' woare toens uuk mier dan curieus om het Gents afkooksel te bezoeken. De lokoasse was alvast goe gekozen: het veurplecht van 't oud justiesepaleis. De parking woar da vroeger Jespers zijn limoesine ...