Eenrichtingsverkeer

Als de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer zijn goedkeuring geeft, zal een tonnagebeperking van 3,5 ton worden ingevoerd in de Maarten D'Hoogestraat. In de Pater Heirmanshoek zal dan weer eenrichtingsverkeer worden ingevoerd. Het verkeer wordt enkel nog toegelaten vanuit de E. Hertecantlaan richting J.B. Courtmansstraat, met uitzondering van fietsers en bromfietsers. (rst)