Staat wil meedoen met geschorste stemmen
Stemt de regering vandaag met aandelen-Fortis zonder stemrecht? De bestuurders van Fortis Bank maakten groot voorbehoud.Wouter Van Vooren
Foto: © Photographer: Wouter Van Vooren
De Belgische regering begaf zich gisteren op glad ijs door te proberen 125 miljoen aandelen van Fortis zonder stemrecht te gebruiken bij de stemming vandaag. Een zoveelste indicatie over hoe ver men gaat in dit dossier. De raad van bestuur van Fortis Holding heeft beslist de kwestie voor te leggen aan de aandeelhoudersvergadering.
De kwestie hield gisterenavond de raad van bestuur van Fortis Bank in de ban. De bestuurders reageerden zeer negatief op het overheidsmanoeuvre. De overheid, die 100 procent eigenaar is van de Fortis Bank, wilde niets minder dan de 125 miljoen aandelen-Fortis Holding die de bank heeft om een vermogensinstrument (Cashes) terug te betalen, gebruiken om mee te stemmen. Het stemrecht van die aandelen is echter geschorst doordat ze gebruikt worden als onderpand voor ander schuldpapier (de cashes). Er is slechts opnieuw stemrecht bij de aflossing van die 'cashes'. Een transparantieverklaring van Fortis gaf onlangs nog expliciet aan dat het om aandelen zonder stemrecht ging.

Het stemrecht was opgeschort omdat de aandelen het voorwerp uitmaakten van een kruisparticipatie tussen de bank en de holding. De staat argumenteert dat doordat ze nu eigenaar is van de bank er geen kruisparticipatie meer is en ze er toch mee zou kunnen stemmen. Doordat de aandelen onderliggend deel uitmaken van de eigen vermogensconcstructie rond de cashes is er juridische betwisting of er effectief mee gestemd mag worden. In een recente transparantieverklaring van de Fortis Holding stelt de holding dat de stemmen nog altijd opgeschort zijn.

De regering zou volgens betrokkenen het advies ingewonnen hebben van drie advocatenkantoren in haar poging toch met de niet-stemgerechtigde aandelen te stemmen. Twee van die kantoren zouden negatief advies gegeven hebben, het derde was eerder neutraal. Vervolgens is de regering met de kwestie gisterennamiddag naar de raad van bestuur van Fortis Bank getrokken. Die moest finaal groen licht geven voor de zeer delicate kwestie. Het is meteen een urenlange raad van bestuur geworden. Het is uitkijken of de overheid nu straks toch zal willen stemmen met de omstreden aandelen.

De bestuurders hebben zeer negatief gereageerd ten aanzien van een operatie die door sommigen zonder meer als potentieel illegaal wordt ervaren. De raad van bestuur heeft beslist de kwestie voor te leggen aan de aandeelhoudersvergadering. Dit kan nadien nog altijd reden voor betwisting voor rechtbank geven.

Sommige juristen merken op dat de hele kwestie in essentie een opportuniteitsafweging is en dat bij betwisting de aandeelhoudersvergadering zal moeten stemmen over de vraag of met de betrokken aandelen mag gestemd worden of niet.

De kwestie illustreert de hoogspanning over de kwestie. Sommigen reageerden gisterenavond bijzonder verveeld tot geschrokken op het uitlekken van het ultiem manoeuvre om de aandeelhoudersvergadering in 'goede banen' te leiden.

Achter en voor de schermen was het gisteren alle hens aan dek om het 'ja-kamp' te versterken. Het neen van het Chinese Ping An en de indicatie over de al binnengelopen volmachten, gaf volgens betrokkenen aan dat iedere stem belangrijk is om een neen te vermijden. Het pakket aandelen zonder stemrecht waarmee de overheid nu wil meestemmen, is goed voor 4,9% van de aandelen-Fortis. Het is daarmee nipt groter dan de 4,81% van Ping An (circa 121 miljoen aandelen). De overheid hoopt op die manier een Chinees neen (met aandelen met stemrecht) te pareren.

De verwachting is dat als de overheid vandaag toch met de omstreden aandelen stemt, dit aanleiding zal geven tot juridische acties. Bij Fortis Holding zei men gisteren alvast dat men van plan was het stemrecht 'op te rekken'. Met dat 'oprekken' werd bedoeld dat partijen die niet volledig in orde zijn met hun administratieve verplichtingen om te kunnen meedoen aan de stemming, toch zouden mogen stemmen als er kan aangetoond worden dat de aandelen tijdig geblokkeerd werden. Fortis heeft onder meer aan bepaalde banken gevraagd om verantwoordelijken voor effectendossiers te laten bevestigen dat de aandelen in aanmerking komen voor de stemming.

Fortis Holding zelf informeerde bij partijen waarvan het verwacht dat die ja zullen stemmen, waar hun aandelen zijn en of ze tijdig neergelegd werden. Naast het 'oprekken' van het stemrecht, werd gisteren ook nog een offensief gelanceerd om het ja-kamp de wind in de zeilen te geven. Verschillende sleutelfiguren die tot voor kort nog tegen de ontmanteling van Fortis waren, zegden nu voor de transacties te zullen stemmen. Een ja-stem is belangrijk voor de Belgische kredietwaardigheid. België moet al de last van Dexia Bank dragen en laat Fortis Bank liever over aan BNP Paribas. Toch zijn waarnemers geschokt over de manier waarop de overheid druk zet om tot een ja-stem te komen. Er was de gerechtelijke discussie, de verplichte publicatie van slechte jaarcijfers en dus nu de kwestie van aandelen zonder stemrecht.

Fortis verwacht een recordopkomst vandaag. Meer dan 4.000 beleggers zouden opdagen en circa 120 journalisten.E2-E3 Berichtgeving.