Mechels stadsbestuur keurt plannen voor heraanleg Donkerlei goed

Het voorontwerp voor de heraanleg van de wijk Donkerlei is voltooid. Er is meer aandacht voor speel- en groenzone dan momenteel het geval is.

Niet alleen zullen verschillende straten in een hedendaags jasje gegoten worden met een volledige heraanleg, ook het binnengebied Donkerlei wordt dit najaar aangepakt en ingericht als speel- en groenzone ...

Niet te missen