Huisvuilzakken

De oppositie had bedenkingen bij het bestek voor de nieuwe bestelling huisvuilzakken. Ternat houdt het op 40 micron dikte. De meeste gemeenten nemen 60 als leidraad. (rds)