Niet groen genoeg voor Groen!

Dat de stad Antwerpen zuidelijk Rozemaai, de Puihoek en de Hoekakker vrijwaart voor verdere bebouwing, juicht Groen! Ekeren toe, maar de partij gaat niet akkoord met de bestemming van de andere binnengronden.

'We zijn voor inbreiding, maar niet ten koste van de leef- en woonkwaliteit van de mensen. Dat de Arfingronden ondanks massaal verzet van de buurt voor een projectontwikkelaar zijn, daar hebben wij geen ...

Niet te missen