Kleinere uitbreiding Achterstenhoek

De gemeenteraad heeft het ruimtelijk structuurplan definitief vastgesteld. In het plan staan een aantal bepalingen over bijkomende lokale bedrijventerreinen en het containerpark. 'De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening had voorgesteld om het bedrijventerrein De Leend te verplaatsen omwille van de aardgasleiding', zegt schepen Marc Herrygers. 'Het college verkiest om 3,8hectare van De Leend te gebruiken en de uitbreidingszone Achterstenhoek Zuid kleiner te maken. Achterstenhoek Zuid krijgt een oppervlakte van maximum drie hectare. Er zullen pas bedrijven worden gevestigd als De Leend voor twee derde bezet is. Het containerpark zal worden ingeplant in de al bestaande bedrijvenzone Achterstenhoek.' Enkele raadsleden vroegen wat de toekomstige locatie wordt van kaasmakerij Kempico, die nu in het centrum van Gierle gevestigd is. 'We hadden een zoekzone voorzien nabij afrit 22 van de E34, maar dat is geweigerd. De kans is klein dat het bedrijf in Lille kan blijven', zegt burgemeester Van Duppen. (ram)

Niet te missen