DIPLOMATIE

Rekenhof niet mals voor financieel beheer ambassades en consulaten

De kosten voor de werking van de diplomatieke posten kunnen volgens het Rekenhof maar ‘bij benadering geschat worden'.

Er is een gebrek aan transparantie van de werkingsmiddelen van de diplomatieke en consulaire posten, de controle verloopt niet zoals het hoort en de ‘inventarissen van de materiële vaste activa van de ...

Niet te missen