Geschiedenis Veltemse middeleeuwse pastoor op internet

De universiteitsbibliotheek van de universiteit van Leiden zet alle bladen van het handschrift van de middeleeuwse geschiedschrijver Lodewijk van Velthem (1270-1326) op internet. Van Velthem, die werkte in Zichem en als pastoor in Veltem-Beisem probeerde de wereldgeschiedenis toegankelijk te maken voor het gewone volk, door Latijnse geschriften op een eenvoudige manier te vertalen. Hij baseerde zich daarvoor op het werk van zijn tijdgenoot Jacob Van Maerlant. Ook was hij een dichter die onder meer verantwoordelijk wordt geacht voor verhalen over de mythische koning Arthur. Gelijktijdig met de lancering van het handschrift online verschijnt een boek over Lodewijk Van Velthem en zijn werk.