Cursus

Natuurpuntafdelingen Haacht en Kampenhout organiseren een cursus Meewerken aan Natuur en Landschap. De cursus bestaat uit zes theoretische lessen in de sportzaal van Wespelaar (vanaf 7 mei) en zes praktische lessen in natuurreservaten in de regio. Info: Bernard Lemaître (016-60.61.62) en Johan De Meirsman (0476-24.94.24) (dbp)