Ocmw

Tijdens de gemeenteraad op 24 april om 20 u. krijgen de raadsleden wellicht meer uitleg over de geplande huisvesting van het OCMW. In dat verband worden er afspraken gemaakt tussen het OCMW en de gemeente. (wfh)